GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG

 

Chức năng, nhiệm vụ:
Văn phòng có chức năng giúp Ban Thường vụ tổng hợp, điều phối mọi mặt công tác của cơ quan, giữ nền nếp sinh hoạt của cơ quan, duy trì mối quan hệ giữa cơ quan và các cơ quan khác.
- Theo dõi và đôn đốc các ban chuyên đề thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan.
- Theo dõi, hướng dẫn biểu mẫu báo cáo, đôn đốc công đoàn cơ sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đảm bảo thông tin báo cáo kịp thời, chất lượng.
- Thống nhất thực hiện về nội dung hình thức xây dựng văn bản và công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu; cập nhật thông tin (theo mạng của Quận và Thành phố) kịp thời. Bảo quản các hồ sơ, văn bản của cơ quan theo trật tự ngăn nắp. Quản lý con dấu cơ quan.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý năm và các báo sơ, tổng kết các hoạt động phong trào của cơ quan.
- Tổ chức phục vụ các hội nghị sơ kết, tổng kết, các buổi hội họp, sinh hoạt do Ban Thường vụ LĐLĐquận tổ chức.
- Bám sát hoạt động trọng tâm, bảng điểm thi đua của Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố; triển khai và hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện các nội dung trọng tâm trong năm.

VĂN BẢN CỦA VĂN PHÒNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN GÒ VẤP

TÊN CÔNG VĂN, VĂN BẢN
Ngày phát hành
Tải về

Công văn 168/ LĐLĐ về vận động quỹ "Vì Người nghèo" năm 2019

23/9/2019

Công văn 143/LĐLĐ về vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2019

6/2019

Hướng dẫn thực hiện báo cáo bằng hình ảnh

6/2019

Công văn 65/LĐLĐ về thực hiện chế độ báo cáo

4/2019

Mẫu báo cáo tháng, quý, năm 2019

3/2019

Công văn số: 178/LĐLĐ V/v cảnh giác mạo danh cán bộ Công đoàn để bán sách, tiếp thị

11/5/2016
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ cơ quan và địa chỉ email của Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp
2014