GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

Số hiệu
TÊN VĂN BẢN, CÔNG VĂN
Ngày công văn
Tải về
88/2015/NĐ-CP
- Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
100/2012/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
21/11/2012
23/2012/TT-BLĐTBXH
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
18/10/2012
12/2012/QH13
Luật Công đoàn
20/6/2012
10/2012/QH13
Bộ Luật Lao động
18/6/2012
39/2011/TTLT-BYT-BTC
Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông.
11/11/2011
187/HD-TLĐ
Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
16/2/2011
62/2009/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
27/7/2009
25/2008/QH12
Luật Bảo hiểm y tế
14/11/2008
32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN
Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
31/12/2007
71/2006/QH11
Luật Bảo hiểm xã hội.
29/6/2006