GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CĐ CƠ SỞ

 

* Liên hệ Ban Tổ chức LĐLĐ quận Gò Vấp - Điện thoại số (028) 38 942919 -> line16 để được hướng dẫn.

MỤC A - CÁC BIỂU MẪU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
CHƯA THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1
Mẫu xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập Công đoàn
2
Mẫu hướng dẫn nộp kinh phí đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn

MỤC B - CÁC BIỂU MẪU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
ĐÃ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1
Mẫu hướng dẫn thành lập Ban Chấp hành CĐCS lâm thời
2

Mẫu hướng dẫn thành lập Ban Chấp hành CĐCS lâm thời theo điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Chương trình hội nghị
Quy trình hội nghị
Trang trí hội nghị

3
Mẫu hướng dẫn nộp kinh phí, đoàn phí đối với doanh nghiệp có CĐCS
4
Mẫu chỉ định lại Ban Chấp hành CĐCS
5
Mẫu đơn xin gia nhập Công đoàn (cá nhân và tập thể)
6
Mẫu đề nghị xin kết nạp Công đoàn
7
Mẫu danh sách đoàn viên tăng, giảm trong quý
8
Mẫu danh sách trích ngang Ban Chấp hành CĐCS
9
Hướng dẫn Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở
10
Thay đổi Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở
11
Hồ sơ chuyển Công đoàn đến sinh hoạt quận/ huyện khác
12
Hồ sơ tiếp nhận Công đoàn từ quận/ huyện khác đến sinh hoạt tại quận Gò Vấp
13
Mẫu ý kiến của Công đoàn về thang bảng lương tải tại đây

MỤC C - PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN HỒ SƠ LƯU TRỮ CỦA CĐCS

Phụ lục hướng dẫn lưu trữ văn bản đối với CĐCS tải tại đây

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn các bước thực hiện cập nhập số liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên tải tại đây
CV 08/LĐLĐ - V/v đề nghị CĐCS đẩy mạnh tiến độ thực hiện cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn tải tại đây
Công văn 124/LĐLĐ - V/v triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn tải tại đây

Kế hoạch 35/KH-LĐLĐ - V/v Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn

tải tại đây

HỒ SƠ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

01 Khu vực trong nhà nước Tải tại đây
02 Doanh nghiệp Tải tại đây