TƯ VẤN PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN

 

Thời gian tư vấn pháp luật: từ thứ 2 đến thứ 7
+ Buổi sáng từ : 08 giờ đến 11 giờ
+ Buổi chiều từ: 14 giờ đến 16 giờ 30

Email liên hệ: liendoanlaodongquangovap@gmail.com
Điện thoại: (08)38.942.919