LIÊN HỆ

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN - NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG QUẬN GÒ VẤP
Địa chỉ: 521 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Đt: 08.3894.2919 - 08.3588.1757 - Fax: 08.3985.7164
Email: liendoanlaodongquangovap@gmail.com
Email: nvhldgv@gmail.com
Website: http://www.ldldqgv.org.vn