GIỚI THIỆU LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN GÒ VẤP

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ LĐLĐ QUẬN GÒ VẤP NHIỆM KỲ X, NK 2018-2023

01

BÀ NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

UV.BCH LĐLĐ Thành phố/ Quận ủy viên/
Uỷ viên Thường vụ LĐLĐ quận Gò Vấp/ Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp


02

ÔNG PHẠM VĂN TÀI

Phó Chủ tịch Thường trực/
Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra
Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp

03

BÀ TRẦN THỊ BÍCH THUẬN

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động/
Giám Đốc Nhà Văn hóa lao động
quận Gò Vấp

04

BÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Uỷ viên Thường vụ LĐLĐ/ Trưởng Ban Tài chính/ Ban Nữ công Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp

05

 

BÀ VŨ THỊ THƠ

Uỷ viên Thường vụ LĐLĐ quận Gò Vấp/
Hiệu trưởng trường THCS Phan Tây Hồ


06

BÀ LÝ THỊ THANH THÚY

Uỷ viên Thường vụ Liên đoàn Lao động/
Phó Giám đốc BHXH quận Gò Vấp

BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ QUẬN GÒ VẤP LẦN THỨ X - NHIỆM KỲ 2017 - 2023

01

BÀ NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

UV.BCH LĐLĐ Thành phố/ Quận ủy viên/
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp


02

ÔNG PHẠM VĂN TÀI

Phó Chủ tịch Thường trực/
Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra
Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp

03

BÀ TRẦN THỊ BÍCH THUẬN

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động/
Giám Đốc Nhà Văn hóa lao động
quận Gò Vấp

04

BÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Uỷ viên Thường vụ LĐLĐ/ Trưởng Ban Tài chính/ Ban Nữ công Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp

05

 

BÀ VŨ THỊ THƠ

Uỷ viên Thường vụ LĐLĐ quận Gò Vấp/
Hiệu trưởng trường THCS Phan Tây Hồ


06

BÀ LÝ THỊ THANH THÚY

Uỷ viên Thường vụ Liên đoàn Lao động/
Phó Giám đốc BHXH quận Gò Vấp

07

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH
quận Gò Vấp


08

BÀ NGUYỄN THỊ DUYÊN

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
quận Gò Vấp

09

ÔNG ĐINH MẠNH DŨNG

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Phường 17/
Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Phường 17
quận Gò Vấp

10

 

BÀ NGUYỄN XUÂN HẰNG

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận/
Phó phòng ngân quỹ/ Chủ tịch CĐCS
Siêu thị Big C Gò Vấp


11

BÀ NGUYỄN THÚY HẰNG

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận/
Phó phòng kinh doanh/ Chủ tịch CĐCS Chi nhánh Công ty CP đầu tư Long Biên

12

ÔNG VŨ KHÁNH HƯNG

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Phó Bí thư Quận đoàn quận Gò Vấp

13

 

ÔNG NGUYỄN QUỐC KHANH

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS
Nguyễn Trãi


14

BÀ TRẦN THỊ MAI LAN

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Trưởng phòng kinh tế quận Gò Vấp

15

 

BÀ NGÔ THỊ THÚY LAN

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Hiệu phó Trường Tiểu học An Hội


16

ÔNG VÕ HÙNG LÂM

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH
Giày da Huê Phong

17

BÀ NGUYỄN THỊ LIỄU

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp/
Chủ tịch Công đoàn Khối Chính quyền

18

ÔNG NGUYỄN TRUNG SỸ

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp


19

BÀ NGUYỄN THỊ THU

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Trưởng phòng Kinh doanh/ Phó Chủ tịch CĐCS
Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Sapuwa)

20

BÀ NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Anh Đào

21

BÀ NGUYỄN THỊ HẢI VÂN

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Phường 10
quận Gò Vấp

ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ QUẬN GÒ VẤP NHIỆM KỲ X, NK 2018-2023

01

ÔNG PHẠM VĂN TÀI

Phó Chủ tịch Thường trực/
Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra
Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp

02

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động/
Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH
quận Gò Vấp

03

BÀ NGUYỄN THỊ THU AN

Uỷ viên Ủy Ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động/
Phó Trưởng PhòngTC&KH
quận Gò Vấp

04

ÔNG TRẦN NHẬT NAM

Uỷ viên Ủy Ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động/
Chuyên viên Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy
quận Gò Vấp

05

ÔNG TRẦN NHẬT NAM

Uỷ viên Ủy Ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động/
Chuyên viên Thanh tra Nhà nước
quận Gò Vấp

06

BÀ NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

Uỷ viên Ủy Ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động
quận Gò Vấp

07

BÀ NGUYỄN THỤY HUYỀN TRANG

Uỷ viên Ủy Ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động/
Chủ tịch CĐCS Viện kiểm sát Nhân dân
quận Gò Vấp