GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC

 

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh....Xem chi tiết...

* CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TỔ CHỨC NĂM 2019 - 2020

Kế hoạch 18/KH-LĐLĐ-Thực hiện các chỉ tiêu công tác tổ chức năm 2020... Tải về

Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn... Tải về

Biểu mẫu đề nghị tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp quận - Năm 2019 ... Tải về

Công văn 59/LĐLĐ về việc xét đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2019.... Tải về

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ về tổ chức khảo sát công đoàn cơ sở doanh nghiệp, phúc tra tình hình hoạt động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, khu vực lao động phi kết cấu trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2019 ... Tải về

Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ về Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nghiệp đoàn trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2019... Tải về
Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ về công tác tổ chức năm 2019... Tải về

* CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TỔ CHỨC NĂM 2018:

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ về tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở - Năm 2018 ... Tải về

Công văn 114/LĐLĐ về việc xét đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2018 ... Tải về

Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-LĐLĐ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2018... Tải về
 

* CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TỔ CHỨC NĂM 2017:

Công văn 181/LĐLĐ Về hướng dẫn cấp dấu, mở tài khoản công đoàn... Tải về

Công văn 137/LĐLĐ V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐCS năm 2017... Tải về

Công văn 111/LĐLĐ Về thực hiện phát triển đoàn viên năm 2017... Tải về

Kế hoạch 37/KH-LĐLĐ V/v Tổ chức thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”... Tải về

Kế hoạch 36/KH-LĐLĐ V/v tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp Quận - Năm 2017... Tải về

Công văn 104/LĐLĐ V/v tổ chức bình chọn, đề nghị tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp Quận năm 2017... Tải về
Mẫu đề nghị tuyên dương... Tải về

Công văn 90/LĐLĐ V/v tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam... Tải về
Mẫu báo cáo Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam... Tải về

Công văn 80/LĐLĐ V/v xét đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2017... Tải về

Công văn số 166/TCĐ V/v Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về Phúc lợi cho đoàn viên... Tải về
Các văn bản thỏa thuận... Tải về

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn... Tải về
Danh sách đổi thẻ đoàn viên... Tải về
Đơn xin đổi thẻ đoàn viên ... Tải về
Công văn số 48/LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn ... Tải về

* CÁC VĂN BẢN CỦA BAN TỔ CHỨC NĂM 2016:

Mẫu quyết định thành lập Công đoàn.... Tải về
Hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016.... Tải về
Công văn 104 - V/v đề nghị rà soát các nội dung, chỉ tiêu Đại hội CĐCS .. Tải về

Công văn số: 60/LĐLĐ Về thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” năm 2016 ... Tải về

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức ... Tải về

 

* DANH SÁCH BIỂU MẪU VÀ CÔNG VĂN NĂM 2014:

Chương trình lễ kết nạp đoàn viên
2014
Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên
2014
Mẫu xây dựng kế hoạch hoạt động của CĐCS
2014
Bảng đăng ký thi đua CĐCS vững mạnh
2014
Các quy chế của Công đoàn Cơ sở
2014


2/ DANH SÁCH BIỂU MẪU VÀ CÔNG VĂN:

STT
TÊN VĂN BẢN, CÔNG VĂN
Ngày phát hành
Tải về
01
Các biểu mẫu tổ chức Hội Nghị CĐCS năm 2012
04/9/2012
Nhấn tải về
02
Quyết định về việc ban hành quy chế của Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Gò Vấp khóa IX - nhiệm kỳ 2012-2017
27/12/2012
03
Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Gò Vấp khóa IX - nhiệm kỳ 2012-2017
27/12/2012
04
Mẫu các quy chế của Công đoàn cơ sở
10/4/2013
05
Chương trình công tác Tổ chức Công đoàn năm 2013
12/4/2013
06
Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929-28/7/2013
16/7/2013
  * Văn bản & tài liệu Hội thi "Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi" Quận Gò Vấp năm 2013  
01
Kế hoạch tổ chức hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” quận Gò Vấp năm 2013
18/6/2013
Nhấn tải về
02
Bộ Luật Lao động năm 2012
18/6/2013
Nhấn tải về
03
Luật Công đoàn năm 2012
18/6/2013
Nhấn tải về
04
Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11
18/6/2013
Nhấn tải về
05
Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
18/6/2013
Nhấn tải về
06
Hướng dẫn 703 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
18/6/2013
Nhấn tải về
07
Câu hỏi làm bài thuyết trình (vòng chung kết)
18/6/2013
Nhấn tải về
08
17 câu hỏi và gợi ý trả lời xử lý tình huống
18/6/2013
Nhấn tải về
09
130 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” quận Gò Vấp năm 2013
26/6/2013
Nhấn tải về
  * Các văn bản tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở  
01
Kịch bản tiến hành ĐHCĐCS 20...-20...
24/5/2012
Nhấn tải về
02
Hướng dẫn kinh phí tổ chức Đại hội
06/7/2012
Nhấn tải về
04
Văn bản chính t