GIỚI THIỆU BAN NỮ CÔNG

 

1. Chức năng nhiệm vụ:
Công tác vận động nữ CNVCLĐ được quán triệt trong mọi hoạt động của các cấp công đoàn, nhằm phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ theo quy định của pháp luật.
Ban Nữ công của các cấp công đoàn có trách nhiệm tham mưu với ban chấp hành công đoàn đồng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ, những vấn đề về giới, cán bộ nữ, dân số – gia đình, sự tiến bộ phụ nữ; đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em.

2. Chương trình công tác:
- Củng cố Ban nữ công công đòan các cấp theo điều 34 chương IV điều lệ Công đòan Việt Nam: 100% CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban nữ công; các CĐCS không đủ điều kiện thành lập Ban nữ công thì phân công một đồng chí Ủy viên BCH phụ trách công tác nữ công.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06/NQ – BTV ngày 16/3/2010 của BTV LĐLĐ.Tp về việc “Nâng cao hiệu quả hoạt động học bổng Nguyễn Đức Cảnh”. Phát động phong trào “Nuôi heo đất” và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2011-2012 đồng thời tuyên dương con CNVC – LĐ vượt khó học giỏi.
- Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” hàng năm, họp mặt biểu dương các gương trong nữ CNVC –LĐ vượt khó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tốt cuộc sống gia đình; biểu dương những CĐCS tổ chức tốt phong trào tại đơn vị; phát động xây dựng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị quyết 47/NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”; Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban bí thư TW Đảng về “ Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; chỉ thị 03/CT –TLĐ ngày 14/4/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, quyết định 87/UBNDTp.HCM về việc thực hiện chính sách dân số và KHHGĐ
- Triển khai chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về “ Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Hội LHPN thành phố HCM về việc “Tổ chức các hoạt động trong nữ CNVC – LĐ”.
- Chăm lo sức khỏe cho nữ CNLĐ tại công ty, xí nghiệp, các tổ công nhân tự quản.
- Chăm lo cho con CNVC-LĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu, đặc biệt chăm lo cho các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6): tổ chức tuyên dương gia đình CNVC LĐ vượt khó hạnh phúc thành đạt tiêu biểu, tổ chức nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc gia đình.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 20/10: chăm lo cho nữ CNLĐ bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác làm công tác nữ công cho cán bộ CĐCS.

* CÁC VĂN BẢN, CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU BAN NỮ CÔNG

TÊN VĂN BẢN, CÔNG VĂN
Tải về

Công văn 92/LĐLĐ về thành lập Ban nữ công quần chúng.

Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Mẫu Quyết định thành lập Ban Nữ công Công đoàn cơ sở