TIN TỨC SỰ KIỆN

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN GÒ VẤP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

Sáng ngày 29/12/2020, Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các Chương trình trọng tâm do Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận đề ra, nhận định những khó khăn, hạn chế trên từng lĩnh vực hoạt động và rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nghiên cứu cập nhật các yêu cầu nhiệm vụ mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra để bổ sung nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đồng thời, tuyên dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020. Đến tham dự Hội nghị có ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp/ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, bà Trần Thị Thanh Nhàn – UVTV/ Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố/ Quận ủy viên/ Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Gò Vấp cùng các đồng chí đại diện các ban chuyên đề Liên đoàn Lao động Thành phố, Phòng Ban quận, Ban xây dựng Đảng, Đoàn thể, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra LĐLĐ quận và hơn 120 đồng chí là Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn đến tham dự.

Trong hội nghị, bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và thực hiện ký kết giao ước thi đua với đại diện các cụm thi đua công đoàn cơ sở, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức thảo luận, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại Hội X Công đoàn quận giai đoạn năm 2020 – 2023; ký kết Chương trình phối hợp giữa Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp và Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp trong việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận và phối hợp với BHXH quận trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CNVC-LĐ năm 2021 nhằm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động góp phần hài hòa lao động ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhân dịp này, đã trao tặng 11 cờ thi đua, bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố cho 27 tập thể, 19 cá nhân; tặng giấy khen Liên đoàn Lao động quận cho 55 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm 2020./.

Đưa tin: Cẩm Tú