TIN TỨC SỰ KIỆN MỚI NHẤT

 

Tổ chức "Ngày hội Gia đình hạnh phúc"... Xem chi tiết

 

CĐCS Chi Cục thuế quận tổ chức Đại hội... Xem chi tiết

Tổ chức Đại hội điểm tại... Xem chi tiết

Tổ chức Hội thao trong công nhân ... Xem chi tiết

Hội nghị Tổng kết “Tháng công nhân” ... Xem chi tiết

Tập huấn về công tác đại hội cho các ... Xem chi tiết

Tổ chức sinh hoạt và tuyên dương ... Xem chi tiết

Đại hội Chi bộ Cơ quan Liên đoàn ... Xem chi tiết

CĐCS Công ty TNHH Nước uống... Xem chi tiết

Tổ chức Ngày hội “Giấc mơ hồng”...Xem chi tiết


Xem thêm các tin tức có liên quan:

Năm 2017, 2016, 2015,2014, 2013, 2012

 

CÁC VĂN BẢN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

HỒ SƠ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CĐCS NHIỆM KỲ 2017-2022
(KHU VỰC TRONG NHÀ NƯỚC)

1/ Bìa văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
2/ Diễn văn khai mạc... tải về
3/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
4/ Mẫu trang trí Đại hội... tải về
5/ Đề án nhân sự... tải về
6/ Mẫu danh sách Đại biểu tham dự Đại hội CĐCS... tải về
7/ Biểu mẫu tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
8/ Quy chế làm việc của Đại hội CĐCS... tải về
9/ Mẫu 3 quy chế Đại hội CĐCS... tải về
10/ Mẫu Văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
11/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
12/ Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ hướng dẫn Chi phí tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022... tải về
13/ Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ - Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội X Công đoàn quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023...tải về
14/ Công văn 67/LĐLĐ về việc CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023 ... Tải về

HỒ SƠ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CĐCS NHIỆM KỲ 2017-2022
(KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC)

1/ Bìa văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
2/ Diễn văn khai mạc... tải về
3/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
4/ Mẫu trang trí Đại hội... tải về
5/ Đề án nhân sự... tải về
6/ Mẫu danh sách Đại biểu tham dự Đại hội CĐCS... tải về
7/ Biểu mẫu tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
8/ Quy chế làm việc của Đại hội CĐCS... tải về
9/ Mẫu 3 quy chế Đại hội CĐCS... tải về
10/ Mẫu Văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
11/ Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ hướng dẫn Chi phí tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022... tải về
12/ Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội X Công đoàn quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023...tải về
13/ Công văn 67/LĐLĐ về việc CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về

Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ tổ chức khảo sát tình hình hoạt động công đoàn các doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn quận Gò Vấp ... tải về

Công văn 12/LĐLĐ - V/v nhắc nhỡ tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ năm 2017...tải về

HỒ SƠ
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CĐCS NHIỆM KỲ 2017-2022
(KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC)

1/ Hướng dẫn 09/HD-LĐLĐ về việc tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở còn trong nhiệm kỳ Đại hội ... Tải về
2/ Công văn 68/LĐLĐ về việc CĐCS tổ chức Hội nghị công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về
3/ Mẫu biên bản tổ chức Hội nghị CĐCS... Tải về
4/ Mẫu biên bản bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên ... Tải về

 

HỒ SƠ
BẦU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CĐCS QUẬN GÒ VẤP
LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018-2023

1/ Về việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023...tải về
2/ Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Gò Vấp... tải về
3/ Biên bản Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên... tải về
4/ Biên bản Hội nghị bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên... tải về
5/ Mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên...tải về
6/ Mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên...tải về
7/ Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ - Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023...tải về

 

CÁC VĂN BẢN MỚI

Công văn 105/LĐLĐ về việc hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017... Tải về

Công văn 104/LĐLĐ về việc tổ chức bình chọn, đề nghị tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp Quận năm 2017.... Tải về
Mẫu đề nghị tuyên dương .... Tải về

Hướng dẫn 11/HD-LĐLĐ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ(27/7/1947 – 27/7/2017) ... Tải về

Kế hoạch 29/KH-LĐLĐ tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp quận năm học 2017-2018 cho con CNVC-LĐ.... Tải về

Công văn 98/LĐLĐ về việc tham gia “Ngày hội Gia đình hạnh phúc” kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6) năm 2017.... Tải về

Công văn số 97/LĐLĐ về việc triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền kiến thức về động đất, sóng thần ... Tải về

Tài liệu tuyên truyền... Tải về

Công văn số 96/LĐLĐ về việc vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi ... Tải về

Công văn số 95/LĐLĐ về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung ... Tải về

Tài liệu tuyên truyền... Tải về

Công văn số 93/LĐLĐ về việc thu heo đất ủng hộ chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2017-2018 ... Tải về

Mẫu tóm tắt hoàn cảnh gia đình vượt khó hạnh phúc tiêu biểu năm 2017 (theo tinh thần công văn số 89)... Tải về

Công văn số 90/LĐLĐ V/v tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam .. Tải về
Mẫu báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam... Tải về

Công văn số 87/LĐLĐ Về phối hợp tuyên truyền hoạt động ngân hàng .. Tải về
Tài liệu... Tải về , Tải về

Công văn số 86/LĐLĐ Về lịch phát sóng Dân vận khéo... Tải về

Công văn số 80/LĐLĐ Về việc xét đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2017... Tải về

Công văn số 78/LĐLĐ Về đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-16/5/2017)... Tải về

Tài liệu tuyên truyền... Tải về

Kế hoạch 21/KHLT-LĐLĐ-SLĐTBXH kế hoạch Tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động về công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ cấp Thành phố năm 2017... Tải về

Thông báo số 11/TB-LĐLĐ về chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2017... Tải về

Công văn số 74/LĐLĐ về tổ chức “Ngày hội thu heo đất” ủng hộ chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2017-2018... Tải về

Kế hoạch 24/KH-LĐLĐ tổ chức hoạt động hè năm 2017... Tải về

Công văn số 166/TCĐ V/v Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về Phúc lợi cho đoàn viên... Tải về

Các văn bản thỏa thuận... Tải về

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn... Tải về
Danh sách đổi thẻ đoàn viên... Tải về
Đơn xin đổi thẻ đoàn viên ... Tải về
Công văn số 48/LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn ... Tải về

Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ hướng dẫn Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ...tải về

Tài liệu tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... tải về

Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại năm 2017...tải về

Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý II năm 2017...tải về

Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017...tải về

Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017...tải về

Hướng dẫn 02/HD-TLĐ về việc thực hiện xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết 09C/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất”.... Nhấn tải về

Danh sách các đơn vị tạm nộp kinh phí tiết kiệm năm 2017 (từ 10% chi hành chính và 10% chi phong trào năm 2015)... Nhấn tải về

Chương trình số 07/CTr-LĐLĐ chương trình công tác năm 2017...tải về

Hướng dẫn số 03/HD-LĐLĐ Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2017...tải về

Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 9 năm 2017...tải về

Công văn số 40/LĐLĐ Về việc tham quan, học tập truyền thống tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng...tải về

Công văn số 39/LĐLĐ Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận Gò Vấp...tải về

Nghị quyết 09c/NQ-BCH về điều chỉnh giảm tỉ trọng hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn để phục vụ đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.... tải về

Hướng dẫn 1737/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn "về điều chỉnh giảm tỉ trọng hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn để phục vụ đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất"... tải về

Hướng dẫn 1908/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân cấp nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn... tải về

Hướng dẫn 1910/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thu, phân, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở... tải về

Thông báo số 02/TB-LĐLĐ thông báo thay đổi số tài khoản giao dịch.... tải về

Kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)... tải về

Kế hoạch 51/KH-LĐLĐ - Thực hiện Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới... Tải về

Công văn 64/LĐLĐ - V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại công đoàn cơ sở...Tải về

Kế hoạch 61/KH-TTVH kế hoạch tổ chức các hoạt động giám sát năm 2017... Tải về

Kế hoạch 58/KH-LĐLĐ về tổ chức truyền thông, tổng vệ sinh tăng cường ứng phó dịch bệnh Sốt xuất huyết, Zika trên địa bàn quận Gò Vấp... Tải về

Chương trình hành động số: 11/TB-LĐLĐ Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ quận Gò Vấp ... Tải về

Kế hoạch số: 48/KH-LĐLĐ kế hoạch đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đảng viên trong lực lượng CNLĐ trên địa bàn quận Gò Vấp từ nay đến năm 2020... Tải về

Công văn số: 152/LĐLĐ về phối hợp tuyên truyền hoạt động ngân hàng.... Tải về
Công văn số 1439/HCM-PTH về việc báo cáo tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.... Tải về

Kế hoạch số: 41/KH-LĐLĐ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.... Tải về

Công văn số: 99/LĐLĐ V/v xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt tại công đoàn cơ sở ... Tải về
Mẫu danh sách lực lượng chính trị nồng cốt... Tải về

Công văn số: 96/LĐLĐ V/v xây dựng Tổ dư luận xã hội tại công đoàn cơ sở .... Tải về
Mẫu Quyết định thành lập Tổ dư luận xã hội tại công đoàn cơ sở.... Tải về

* NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG GÒ VẤP - THÔNG BÁO CHIÊU SINH:

STT
Thể loại
Huấn luyện viên - liên hệ
Thông tin - Thời gian học
1
Cơ sở Ngoại ngữ Tân Văn

Đỗ Kỳ Công
Số điện thoại: 35.073.113
Xem chi tiết

-Nhận học viên mỗi ngày.
2
Tin học An Quốc Việt
Phan Phước Long
Số điện thoại: 08.3894.9999 www.aqv.edu.vn
-Nhận học viên mỗi ngày.
3
Khiêu vũ Giao tiếp – Dưỡng sinh
VS: Nghiêm On
Số điện thoại: 0918.712.933
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
- Sáng: 09h00 đến 11h00
4
Khiêu vũ Giao tiếp - Dance Sport

VS: Đỗ Duy
Số điện thoại: 0944.552.628

-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
- Tối: 19h30 đến 21h00.
5
Yoga
Đoàn Thị Thanh Thủy
Số điện thoại: 0909.177.881
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
- Chiều: 17h00 đến 19h00
6
Thể dục thẩm mỹ nữ
Đoàn Thị Thanh Thủy
Số điện thoại: 0909.177.881
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
+ Sáng: 05h30 đến 08h30
+ Chiều: 15h00 đến 18h00
Riêng ngày thứ Hai, Tư, Sáu từ: 15h00 đến 19h00
7
Thể hình nam
Lê Minh Đức
Số điện thoại: 0909.517.416
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (Chủ nhật từ 05h30 đến 11h00)
+ Sáng: 05h30 đến 11h00
+ Chiều: 14h00 đến 20h00
8
Trang điểm
Lê Tường Vy
Số điện thoại: 0913.163.606
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
+ Sáng: 08h00 đến 11h00
+ Chiều: 17h00 đến 20h00
9
- Dạy đàn Guitar - Piano - Organ
- Đào tạo Ban nhạc, ca sĩ và các chương trình ca nhạc.
Nguyễn Ruộng
(Thầy Đan)
Số điện thoại: 0909.867.907
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)

+ Sáng: 09h00 đến 10h30
+ Tối: 19h00 đến 21h00

10
Võ thuật TAEKOWDO
(Từ cơ bản đến nâng cao)
Nguyễn Phước Linh
Số điện thoại: 0933.261.781
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
- Tối: 18h00 đến 19h30
11
Võ thuật TAEKOWDO
(Từ cơ bản đến nâng cao)
Nguyễn Tiến Tịnh
Số điện thoại: 0985.991.585
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy
- Tối: 18h00 đến 19h30