TIN TỨC SỰ KIỆN MỚI NHẤT

 

Hội nghị tổng kết năm 2017... Xem chi tiết

 

 

Hội thi ẩm thực "Xuân yêu thương" ... Xem chi tiết

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp ... Xem chi tiết

Tổ chức tuyên dương "Người con ...Xem chi tiết

Tuyên dương dưới cờ...Xem chi tiết

Tặng Mái ấm công đoàn...Xem chi tiết

Tổ chức trao tặng Nhà ...Xem chi tiết


Xem thêm các tin tức có liên quan:
Năm 2017, 2016, 2015,2014, 2013, 2012

 

HỒ SƠ VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

KHU VỰC TRONG NHÀ NƯỚC

1/ Bìa văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
2/ Diễn văn khai mạc... tải về
3/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
4/ Mẫu trang trí Đại hội... tải về
5/ Đề án nhân sự... tải về
6/ Mẫu danh sách Đại biểu tham dự Đại hội CĐCS... tải về
7/ Biểu mẫu tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
8/ Quy chế làm việc của Đại hội CĐCS... tải về
9/ Mẫu 3 quy chế Đại hội CĐCS... tải về
10/ Mẫu Văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
11/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
12/ Thể lệ bầu cử... tải về

KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

1/ Bìa văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
2/ Diễn văn khai mạc... tải về
3/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
4/ Mẫu trang trí Đại hội... tải về
5/ Đề án nhân sự... tải về
6/ Mẫu danh sách Đại biểu tham dự Đại hội CĐCS... tải về
7/ Biểu mẫu tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
8/ Quy chế làm việc của Đại hội CĐCS... tải về
9/ Mẫu 3 quy chế Đại hội CĐCS... tải về
10/ Mẫu Văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
11/ Thể lệ bầu cử... tải về

HỒ SƠ BẦU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CĐCS QUẬN GÒ VẤP
LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018-2023

1/ Về việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023...tải về
2/ Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Gò Vấp... tải về
3/ Biên bản Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên... tải về
4/ Biên bản Hội nghị bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên... tải về
5/ Mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên...tải về
6/ Mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên...tải về

HỒ SƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CĐCS NHIỆM KỲ 2017-2022
KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

1/ Hướng dẫn 09/HD-LĐLĐ về việc tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở còn trong nhiệm kỳ Đại hội ... Tải về
2/ Công văn 68/LĐLĐ về việc CĐCS tổ chức Hội nghị công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về
3/ Mẫu biên bản tổ chức Hội nghị CĐCS... Tải về
4/ Mẫu biên bản bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên ... Tải về
5/ Nghị quyết ... Tải về

 

CÁC VĂN BẢN MỚI

Công văn 203/LĐLĐ Về thực hiện công trình chào mừng Đại hội Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018- 2023... tải về

Công văn 200/LĐLĐ Về việc tổ chức và báo cáo tình hình việc trả lương, thưởng dịp Tết Mậu Tuất 2018 cho công nhân, viên chức, lao động... tải về
Mẫu báo cáo của cơ quan, đơn vị... tải về
Mẫu báo cáo của doanh nghiệp... tải về

Công văn 199/LĐLĐ V/v báo cáo thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ... tải về
Mẫu báo cáo ... tải về

Công văn 183/LĐLĐ Về hướng dẫn cấp dấu, mở tài khoản công đoàn ... tải về

Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ Về thực hiện thu 2% kinh phí Công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ tháng 1/2018... tải về

Kế hoạch 55/KH-LĐLĐ - Tổ chức triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ... tải về

Kế hoạch 52/KH-LĐLĐ - Tổ chức Hội thi ẩm thực ngày Tết với chủ đề “Xuân yêu thương” lần 2 năm 2018 ... tải về

Công văn số 160/LĐLĐ - V/v tổ chức Hội người lao động và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp năm 2018... tải về

Công văn số 159/LĐLĐ - V/v tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 ... tải về

Kế hoạch 48/KH-LĐLĐ - Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quận Gò Vấp... tải về

Hướng dẫn số 16/HD-LĐLĐ - Công tác tuyên truyền quý IV năm 2017... Tải về

Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ - Tổ chức phong trào “Vì Người thợ” năm 2017 (Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2017)...tải về

Mẫu Báo cáo thực hiện các nội dung "Năm vì lợi ích đoàn viên" năm 2017... Tải về

Kế hoạch số 16/KHPH-LĐLĐ-PGDĐT - Tổ chức Hội thi tiểu phẩm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) (kèm mẫu)... Tải về

Mẫu Báo cáo dư luận xã hội năm 2017... Tải về

Công văn số 147/LĐLĐ - V/v hưởng ứng cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật... tải về
Kế hoạch tổ chức hội thi...tải về

Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ-Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm và HIV/AIDS năm 2017...tải về

Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ-Tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2017...tải về

Công văn 140/LĐLĐ V/v phối hợp giám sát phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công của các doanh nghiệp trên địa bàn các phường... Tải về

Công văn 136/LĐLĐ V/v tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về
Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)... Tải về
Mẫu lấy ý kiến về Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)... Tải về
Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Công đoàn... Tải về

Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ - Tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023...tải về

Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội X Công đoàn quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023...tải về

Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ hướng dẫn Chi phí tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022... tải về

Công văn 67/LĐLĐ về việc CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về

Công văn 12/LĐLĐ - V/v nhắc nhở tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ năm 2017...tải về

Kế hoạch 37/KH- LĐLĐ về việc Tổ chức thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” ... Tải về

Kế hoạch 27/KH- LĐLĐ về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam... Tải về

Công văn 111/LĐLĐ về thực hiện phát triển đoàn viên năm 2017... Tải về

Công văn 105/LĐLĐ về việc hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017... Tải về

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn... Tải về
Danh sách đổi thẻ đoàn viên... Tải về
Đơn xin đổi thẻ đoàn viên ... Tải về
Công văn số 48/LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn ... Tải về

CÁC NGUỒN QUỸ VẬN ĐỘNG TRONG NĂM 2017

Công văn 181/LĐLĐ - tục vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 12 và mưa lũ gây ra.... Tải về

Công văn 128/LĐLĐ Thư kêu gọi đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra ... Tải về
Công văn 121/LĐLĐ V/v tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” và vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2017... Tải về

* NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG GÒ VẤP - THÔNG BÁO CHIÊU SINH:

STT
Thể loại
Huấn luyện viên - liên hệ
Thông tin - Thời gian học
1
Cơ sở Ngoại ngữ Tân Văn

Đỗ Kỳ Công
Số điện thoại: 35.073.113
Xem chi tiết

-Nhận học viên mỗi ngày.
2
Tin học An Quốc Việt
Phan Phước Long
Số điện thoại: 08.3894.9999 www.aqv.edu.vn
-Nhận học viên mỗi ngày.
3
Khiêu vũ Giao tiếp – Dưỡng sinh
VS: Nghiêm On
Số điện thoại: 0918.712.933
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
- Sáng: 09h00 đến 11h00
4
Khiêu vũ Giao tiếp - Dance Sport

VS: Đỗ Duy
Số điện thoại: 0944.552.628

-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
- Tối: 19h30 đến 21h00.
5
Yoga
Đoàn Thị Thanh Thủy
Số điện thoại: 0909.177.881
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
- Chiều: 17h00 đến 19h00
6
Thể dục thẩm mỹ nữ
Đoàn Thị Thanh Thủy
Số điện thoại: 0909.177.881
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
+ Sáng: 05h30 đến 08h30
+ Chiều: 15h00 đến 18h00
Riêng ngày thứ Hai, Tư, Sáu từ: 15h00 đến 19h00
7
Thể hình nam
Lê Minh Đức
Số điện thoại: 0909.517.416
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (Chủ nhật từ 05h30 đến 11h00)
+ Sáng: 05h30 đến 11h00
+ Chiều: 14h00 đến 20h00
8
Trang điểm
Lê Tường Vy
Số điện thoại: 0913.163.606
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
+ Sáng: 08h00 đến 11h00
+ Chiều: 17h00 đến 20h00
9
- Dạy đàn Guitar - Piano - Organ
- Đào tạo Ban nhạc, ca sĩ và các chương trình ca nhạc.
Nguyễn Ruộng
(Thầy Đan)
Số điện thoại: 0909.867.907
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)

+ Sáng: 09h00 đến 10h30
+ Tối: 19h00 đến 21h00

10
Võ thuật TAEKOWDO
(Từ cơ bản đến nâng cao)
Nguyễn Phước Linh
Số điện thoại: 0933.261.781
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
- Tối: 18h00 đến 19h30
11
Võ thuật TAEKOWDO
(Từ cơ bản đến nâng cao)
Nguyễn Tiến Tịnh
Số điện thoại: 0985.991.585
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy
- Tối: 18h00 đến 19h30