TIN TỨC SỰ KIỆN MỚI NHẤT

Tuyên dương dưới cờ...Xem chi tiết

Tặng Mái ấm công đoàn...Xem chi tiết

Tổ chức trao tặng Nhà ...Xem chi tiết

tuyên truyền các nội dung liên quan về ...Xem chi tiết

trợ giúp pháp lý...Xem chi tiết

Tổ chức trao tặng Nhà ...Xem chi tiết

tuyên truyền đại hội CĐCS nhiệm kỳ ...Xem chi tiết

Tuyên dương dưới cờ...Xem chi tiết

truyền thông khám và điều trị miễn phí...Xem chi tiết


Xem thêm các tin tức có liên quan:
Năm 2017, 2016, 2015,2014, 2013, 2012

 

HỒ SƠ VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

KHU VỰC TRONG NHÀ NƯỚC

1/ Bìa văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
2/ Diễn văn khai mạc... tải về
3/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
4/ Mẫu trang trí Đại hội... tải về
5/ Đề án nhân sự... tải về
6/ Mẫu danh sách Đại biểu tham dự Đại hội CĐCS... tải về
7/ Biểu mẫu tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
8/ Quy chế làm việc của Đại hội CĐCS... tải về
9/ Mẫu 3 quy chế Đại hội CĐCS... tải về
10/ Mẫu Văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
11/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
12/ Thể lệ bầu cử... tải về

KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

1/ Bìa văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
2/ Diễn văn khai mạc... tải về
3/ Kịch bản quy trình tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
4/ Mẫu trang trí Đại hội... tải về
5/ Đề án nhân sự... tải về
6/ Mẫu danh sách Đại biểu tham dự Đại hội CĐCS... tải về
7/ Biểu mẫu tổ chức Đại hội CĐCS... tải về
8/ Quy chế làm việc của Đại hội CĐCS... tải về
9/ Mẫu 3 quy chế Đại hội CĐCS... tải về
10/ Mẫu Văn kiện Đại hội CĐCS... tải về
11/ Thể lệ bầu cử... tải về

HỒ SƠ BẦU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CĐCS QUẬN GÒ VẤP
LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018-2023

1/ Về việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023...tải về
2/ Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Gò Vấp... tải về
3/ Biên bản Đại hội bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên... tải về
4/ Biên bản Hội nghị bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên... tải về
5/ Mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên...tải về
6/ Mẫu sơ yếu lý lịch đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên...tải về

HỒ SƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CĐCS NHIỆM KỲ 2017-2022
KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

1/ Hướng dẫn 09/HD-LĐLĐ về việc tổ chức Hội nghị Công đoàn cơ sở còn trong nhiệm kỳ Đại hội ... Tải về
2/ Công văn 68/LĐLĐ về việc CĐCS tổ chức Hội nghị công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về
3/ Mẫu biên bản tổ chức Hội nghị CĐCS... Tải về
4/ Mẫu biên bản bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên ... Tải về
5/ Nghị quyết ... Tải về

 

CÁC VĂN BẢN MỚI

Công văn 140/LĐLĐ V/v phối hợp giám sát phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công của các doanh nghiệp trên địa bàn các phường... Tải về

Thư mời tham gia bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017... Tải về
Bảng đăng ký tham gia bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017... Tải về
Phiếu thu thập thông tin bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017... Tải về
Quy chế bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017....Tải về, 2, 3, 4, 5, 6

Công văn 137/LĐLĐ V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐCS năm 2017 ... Tải về

Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ - Hội thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ...tải về

Kế hoạch số 42/KH-LĐLĐ - Tổ chức kiểm tra ghi nhận, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017 ...tải về
Các biểu mẫu, bảng diem (khối doanh nghiệp)...tải về
Các biểu mẫu, bảng diem (khối TNN)...tải về

Công văn 136/LĐLĐ V/v tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về
Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)... Tải về
Mẫu lấy ý kiến về Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)... Tải về
Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Công đoàn... Tải về

Kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ - Tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023...tải về

Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội X Công đoàn quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023...tải về

Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ hướng dẫn Chi phí tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022... tải về

Công văn 67/LĐLĐ về việc CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 tiến tới Đại hội Công đoàn Quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2018-2023... Tải về

Công văn 12/LĐLĐ - V/v nhắc nhở tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ năm 2017...tải về

Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ tổ chức khảo sát tình hình hoạt động công đoàn các doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn quận Gò Vấp ... tải về

Công văn 132/LĐLĐ V/v tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ nay đến cuối năm 2017... Tải về

Công văn 129/LĐLĐ V/v triển khai tuyển sinh đại học vừa làm vừa học ... Tải về
Thông báo tuyển sinh ..... Tải về
Phiếu đăng ký dự tuyển ..... Tải về
Phiếu tuyển sinh..... Tải về

Công văn 126/LĐLĐ V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Gò Vấp ... Tải về

Công văn 123/LĐLĐ V/v tăng cường phòng, chống bệnh viêm não Nhật Bản trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2017 ... Tải về

Kế hoạch 37/KH- LĐLĐ về việc Tổ chức thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” ... Tải về

Công văn 111/LĐLĐ về thực hiện phát triển đoàn viên năm 2017... Tải về

Công văn 105/LĐLĐ về việc hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017... Tải về

Công văn số 90/LĐLĐ V/v tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam .. Tải về
Mẫu báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam... Tải về

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn... Tải về
Danh sách đổi thẻ đoàn viên... Tải về
Đơn xin đổi thẻ đoàn viên ... Tải về
Công văn số 48/LĐLĐ về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn ... Tải về

CÁC NGUỒN QUỸ VẬN ĐỘNG TRONG NĂM 2017

Công văn 128/LĐLĐ Thư kêu gọi đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra ... Tải về
Công văn 121/LĐLĐ V/v tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” và vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2017... Tải về

* NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG GÒ VẤP - THÔNG BÁO CHIÊU SINH:

STT
Thể loại
Huấn luyện viên - liên hệ
Thông tin - Thời gian học
1
Cơ sở Ngoại ngữ Tân Văn

Đỗ Kỳ Công
Số điện thoại: 35.073.113
Xem chi tiết

-Nhận học viên mỗi ngày.
2
Tin học An Quốc Việt
Phan Phước Long
Số điện thoại: 08.3894.9999 www.aqv.edu.vn
-Nhận học viên mỗi ngày.
3
Khiêu vũ Giao tiếp – Dưỡng sinh
VS: Nghiêm On
Số điện thoại: 0918.712.933
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
- Sáng: 09h00 đến 11h00
4
Khiêu vũ Giao tiếp - Dance Sport

VS: Đỗ Duy
Số điện thoại: 0944.552.628

-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
- Tối: 19h30 đến 21h00.
5
Yoga
Đoàn Thị Thanh Thủy
Số điện thoại: 0909.177.881
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
- Chiều: 17h00 đến 19h00
6
Thể dục thẩm mỹ nữ
Đoàn Thị Thanh Thủy
Số điện thoại: 0909.177.881
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
+ Sáng: 05h30 đến 08h30
+ Chiều: 15h00 đến 18h00
Riêng ngày thứ Hai, Tư, Sáu từ: 15h00 đến 19h00
7
Thể hình nam
Lê Minh Đức
Số điện thoại: 0909.517.416
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (Chủ nhật từ 05h30 đến 11h00)
+ Sáng: 05h30 đến 11h00
+ Chiều: 14h00 đến 20h00
8
Trang điểm
Lê Tường Vy
Số điện thoại: 0913.163.606
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)
+ Sáng: 08h00 đến 11h00
+ Chiều: 17h00 đến 20h00
9
- Dạy đàn Guitar - Piano - Organ
- Đào tạo Ban nhạc, ca sĩ và các chương trình ca nhạc.
Nguyễn Ruộng
(Thầy Đan)
Số điện thoại: 0909.867.907
-Nhận học viên mỗi ngày.
- Sinh hoạt hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật)

+ Sáng: 09h00 đến 10h30
+ Tối: 19h00 đến 21h00

10
Võ thuật TAEKOWDO
(Từ cơ bản đến nâng cao)
Nguyễn Phước Linh
Số điện thoại: 0933.261.781
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu
- Tối: 18h00 đến 19h30
11
Võ thuật TAEKOWDO
(Từ cơ bản đến nâng cao)
Nguyễn Tiến Tịnh
Số điện thoại: 0985.991.585
-Nhận học viên mỗi ngày.
-Sinh hoạt vào các ngày thứ Ba, Năm, Bảy
- Tối: 18h00 đến 19h30